Begrippen

begrippen

 

Adobe Flash

Adobe Flash (voorheen bekend als Macromedia Flash en daarvoor FutureSplash) is een computerprogramma waarmee animaties, webvideo’s en webapplicaties (zoals spelletjes en websites) gemaakt kunnen worden. Het wordt veel gebruikt om websites aan te kleden en voor reclame-uitingen bij websites, zogenaamde banners. Om Flash-inhoud af te spelen wordt Adobe Flash Player gebruikt. Bron Wikipedia

ASP of Active Server Pages

Active Server Pages (ASP) is een door Microsoft ontwikkeld onderdeel van een combinatie van softwareprogramma’s om dynamische webpagina‘s en complete websites te genereren. De programma’s draaien dus op de webserver. Het is een server-side script. ASP wordt normaliter gebruikt met Windows. Bron Wikipedia

Banner

Een banner (Engels voor wimpel, banier) is een grafische reclame-uiting op het internet. Door op een banner te klikken wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Bron Wikipedia

Boomstructuur

Een boomstructuur is een hiërarchische structuur. Als hij schematisch wordt getekend doet het aan een boom denken. Een boomstructuur kan ook op zijn kop of op zijn kant staan. Een bekend voorbeeld van een boomstructuur is een stamboom. Bron Wikipedia

Broodkruimelnavigatie

Broodkruimelnavigatie (of kruimelpad) is een manier om een bezoeker van een webpagina duidelijk te maken waar hij zich precies bevindt op een hiërarchisch ingedeelde website.

Zo’n hiërarchische website wordt ingedeeld naar verschillende onderwerpen en eventueel subonderwerpen, die elk hun eigen pagina krijgen. Door eerst naar de hoofdpagina te gaan, vervolgens naar de onderwerppagina en ten slotte naar de subonderwerpspagina, volgt de gebruiker de hiërarchie van een site. Een aanbieder kan dit gevolgde pad zichtbaar maken. Bron: Wikipedia

Broncode

De broncode (ook wel brontekst of in het Engels: source of source code) van een computerprogramma is de leesbare tekst die door de programmeur in een programmeertaal is geschreven. Dit in tegenstelling tot de uitvoerbare (executable) code of doelcode ((en) object-code) van één-en en nullen, zoals die door een computer vanuit deze broncode gegenereerd wordt. Bron Wikipedia

Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina‘s los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. Het Engelse “style” heeft de betekenis van “opmaak”, niet van schrijfstijl. Het begrip “cascading” (als een waterval) verwijst naar de mogelijkheid van het overerven van opmaak-eigenschappen (zie onder).

De CSS-informatie voor de vormgeving van het document wordt toegevoegd aan de HTML-code ervan. Die informatie mag in het HTML-bestand zelf staan, maar ook in een apart bestand waar het HTML-document naar verwijst. Een dergelijk extern bestand wordt ook wel stylesheet genoemd.

Een stylesheet of stijlblad is een algemene term die gebruikt wordt voor de opmaak van documenten of gestructureerde informatie. Stylesheets spelen een belangrijke rol in de scheiding van informatie en presentatie. Bron Wikipedia

Computerprogramma

Een computerprogramma is een opeenvolging van instructies met als doel om een specifieke taak met een computer uit te voeren. Bron Wikipedia

Computernetwerk

Een computernetwerk is een systeem voor communicatie tussen twee of meer computers. De communicatie verloopt via netwerkkabels of via een draadloos netwerk. Bron Wikipedia

Content Management Systemen

De laatste jaren worden kant en klare Content Management Systemen steeds populairder. Naast verschillende professionele commerciële systemen, zijn er verschillende opensource-systemen beschikbaar zoals Joomla!WordPress, en Drupal. Hiermee is het mogelijk om een actieve website te bouwen zonder één regel script te hoeven schrijven. In deze systemen kan je aan de hand van kant en klare templates en allerlei vooraf in te vullen instellingen een complete website configureren. Bron Wikipedia

Customer Relationship Management

Customer relationship management oftewel CRM is een Engelstalige benaming voor klantrelatiebeheer, soms ook relatiemarketing of verkoopbeheersysteem genoemd. Het is een werkwijze alsmede een technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen. Bron Wikipedia

Domeinnaam

Een domeinnaam (of, afgekort, ‘domein’) is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem (op internet) waarmee computers zoals webservers en mailservers alsmede bepaalde diensten en toepassingen kunnen worden geïdentificeerd. De domeinnaam verwijst doorgaans naar een IP-adres dat uit nummers bestaat, maar kan ook andere technische verwijzingen omvatten. Het DNS functioneert zodoende als het ware als een telefoongids (van het internet). Een goede domeinnaam is treffend en eenvoudig te onthouden. Zowel bedrijven als particulieren maken er daarom intensief gebruik van, zowel om te vinden als om gevonden te worden op internet. Bron Wikipedia

Dynamic HTML

Dynamic HTML of DHTML is een term die gebruikt wordt voor interactieve webpagina‘s zoals mouseovers. Deze pagina’s maken gebruik van een combinatie van HTML, een scripttaal in de browser zoals JavaScript, en CSSBron Wikipedia

Dynamische webpagina

Een dynamische webpagina is een webpagina die just-in-time wordt samengesteld (gegenereerd), exact op het moment dat de bezoeker de pagina opvraagt. Een website die uit dynamisch gegenereerde pagina’s bestaat wordt een dynamische website genoemd. Dit staat tegenover de statische website, waarbij de HTML-pagina’s reeds kant-en-klaar ingevuld op de webserver staan te wachten om opgevraagd te worden door een gebruiker. Een dynamische website moet niet verward worden met een interactieve website, waarbij gebruik wordt gemaakt van Dynamic HTMLof Adobe FlashBron Wikipedia

Drupal

Drupal is een opensourcecontentmanagementsysteem (CMS), ontwikkeld in de programmeertaal PHP en uitgebracht onder de GPL. Drupal wordt gebruikt om websites en weblogs te beheren. Bron Wikipedia

Desktoppublishing (DTP)

Desktoppublishing, of DTP, is het bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk, en die dus meestal bestemd zijn voor publicatie, zoals boeken, tijdschriften, brochures en internetpublicaties, met gebruik van een personal computer. Desktoppublishing software, zoals Adobe InDesign, is speciaal hiervoor ontworpen. Bron Wikipedia

Hostingprovider

Een hostingprovider is een aanbieder van webruimte, webdiensten en het onderhoud van bestanden voor websites in het bezit van individuelen of bedrijven, die zelf geen eigen webserver hebben. Bron Wikipedia

Grafische vormgeving

Grafische vormgeving is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen.

De praktijk van de grafische vormgeving strekt zich tegenwoordig uit van het traditionele drukwerk tot de moderne computer, de interactieve media en het multimedia vormgeving van. Grafische vormgeving heeft zo zijn toepassing in bijvoorbeeld:

  • Administratie
  • Advertenties
  • Entertainment
  • Journalistiek
  • Webdesign

Het primaire gereedschap van de grafische vormgeving blijft de creatieve geest. Kritisch, objectiverend en analytisch denken zijn vereist in de vele vormen van het ontwerp en de rendering. Bron Wikipedia

HTML

HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een op platform-onafhankelijke gebaseerde opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het World Wide WebBron Wikipedia

Hyperlink

Een hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen.

Het activeerbare element van de hyperlink wordt het anker genoemd; meestal is dit een stukje tekst, maar het kan ook bijvoorbeeld een knop, invulbaar veld of plek (hot spot) in een afbeelding zijn.

Het volgen van een hyperlink (bijvoorbeeld door erop te klikken) roept een andere plek in de hypertekst op, meestal een andere pagina. In interactieve naslagwerken en hulpsystemen, bijvoorbeeld, zijn de ankers veelal termen waarover de opgeroepen pagina’s nadere uitleg geven.

Veel hypertekst is te verdelen in onafhankelijk onderhouden verzamelingen “hyperdocumenten”; het wereld wijde web bestaat bijvoorbeeld uit websites. Deze documenten hebben meestal een algemene voorpagina (de hoofdpagina van een website). Het maken van hyperlinks naar andere pagina’s dan de beginpagina wordt dieplinken genoemd. Bron Wikipedia

Client-side-scripting

Een client-side script is een script dat door de browser van de websitebezoeker wordt uitgevoerd. Meestal werken sites met Javascript, omdat alle browsertypen Javascript ondersteunen. Bron Wikipedia

Internet

Internet is een netwerk van computernetwerken. Een computernetwerk is over het algemeen alleen beschikbaar binnen een organisatie of gebouw, een beperking die opgeheven wordt door een internet. Om een internet goed te laten werken is het nodig om afspraken te maken over protocollen. Een bijna universeel gebruikt protocol is het zogenaamde Internetprotocol (IP). Computers in verschillende computernetwerken kunnen dankzij die afspraken met elkaar communiceren. Bron Wikipedia

Internetprotocol

Het internetprotocol, meestal afgekort tot IP, is een deel van het systeem dat gebruikt wordt om computernetwerken met elkaar te laten communiceren op netwerken, zoals het internetBron Wikipedia

JavaScript

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina‘s interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. Het script wordt middels HTML overgebracht in de webbrowser en wordt hierin uitgevoerd. Het is een client-side scriptBron Wikipedia

Joomla!

Joomla! is een vrijopensourcecontentmanagementsysteem. Joomla! is geschreven in PHP en werkt met een MySQL database.  Joomla! ontstond als een afgescheiden voortzetting van Mambo. Bron Wikipedia

Link building

Link building (“linkopbouw”) is het (doen laten) genereren van links vanaf externe webpagina’s (ook wel backlinksof inlinks genoemd) naar een specifieke website, met het doel een hogere waardering voor een zoekmachine zoals Google te behalen op voor die webpagina relevante trefwoorden. Linkopbouw is een onderdeel van zoekmachineoptimalisatieBron Wikipedia

Mouseover

Op websites zijn dit veelal links en menu-items. In het geval van CSS of Javascript kan een link met een mouseover bijvoorbeeld een andere kleur krijgen of kunnen andere aspecten van de opmaak veranderd worden om de gebruiker op het bedienelement attent te maken. Bron Wikipedia

MySQL

MySQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. Een databasegegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. MySQL wordt meestal in combinatie met PHP gebruikt. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software. Bron Wikipedia

Opensource software

Opensourcesoftware (soms ook openbronsoftware) is computerprogrammatuur waarvan de gebruiker de licentie heeft om naast gebruiker, ook ontwikkelaar te zijn. Als gevolg hiervan is het vrijgeven van de broncode onderdeel van de licentie. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen, te verbeteren, te verspreiden of verkopen. De ontwikkeling van opensourcesoftware komt vaak tot stand op publiekelijke en gemeenschappelijke wijze, door samenwerking van zowel individuele programmeurs als overheden en bedrijven. Opensourcesoftware is tevens de meest prominente ontwikkeling in de opensourcebeweging. Bron Wikipedia

Opmaak

Onder opmaak (vaak ook met het van het Engels afgeleide lay-out aangeduid) wordt verstaan hoe de opbouw van een (grafisch) ontwerp er visueel uit ziet. Het gaat dan om het lettertype, de positie op de pagina, de indeling in kolommen, waar de afbeeldingen staan, enzovoorts.

Onder meer bij kranten en bij webpagina‘s is de opmaak belangrijk. Een goede opmaak zorgt ervoor dat de informatie gemakkelijk te herkennen en te lezen is. Gedrukte media (kranten en tijdschriften) worden opgemaakt met behulp van DTP. Een grafisch ontwerper maakt een zogenaamd stramien of grid, waarin een DTP’er de tekst kan laten inlopen en de illustraties kan plaatsen.

De inhoudelijke samenhang van de boodschap van een website, wordt met computercommando’s in de tekst aangegeven. Doorgaans worden hiervoor HTML-codes opgeven. Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van een stylesheet. Daarin worden aanwijzingen vastgelegd over de gewenste weergaven van bepaalde html-elementen zoals lettertypes, kleuren en achtergrondafbeeldingen, evenals de positionering van en spatiëring tussen elementen op de site. Door meerdere webpagina’s aan eenzelfde stylesheet te koppelen, is het eenvoudiger om de hele site in een uniforme opmaak te presenteren. De uiteindelijke weergave is echter voor de designer niet volledig in de hand te houden, omdat verschillende lezer verschillende apparaten zullen gebruiken om zijn websites te raadplegen. Bron Wikipedia

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina‘s te creëren. Bron Wikipedia

Programmeertaal

Een programmeertaal is een taal waarin de opdrachten die een computer moet uitvoeren, worden geschreven. Bron Wikipedia

Responsive webdesign

Responsive webdesign is een benadering van webdesign waarbij de web developer streeft naar een optimale webervaring voor een breed scala aan apparaten (van desktop computerschermen tot mobiele telefoons). Het ontwerp van een responsive website schaalt mee met de afmetingen van een scherm, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface. Bron Wikipedia

Het gebruik van mobiele apparaten om op internet te browsen neemt enorm snel toe. Veel websites zijn echter nog niet geoptimaliseerd voor die mobiele apparaten. Mobiele apparaten zijn vaak beperkt door de grootte van het scherm en vereisen een andere aanpak voor de manier waarop de inhoud op het scherm wordt weergegeven.

Er bestaan heel veel verschillende schermformaten op telefoons, tablets, desktops, gameconsoles, tv`s, zelfs wearables. De schermformaten zullen altijd wijzigen en daarom is het belangrijk dat uw website zich aan elk formaat kan aanpassen, nu en in de toekomst.

Responsive webdesign beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers en de apparaten die zij gebruiken. De lay-out verandert op basis van de grootte en mogelijkheden van het apparaat. Op een telefoon zien gebruikers inhoud bijvoorbeeld in één kolom, terwijl een tablet dezelfde inhoud misschien in twee kolommen weergeeft. Bron Developers google

Scripttaal

Een scripttaal is een programmeertaal die geschikt is voor het schrijven van scripts, kleine programmaatjes om veel voorkomende taken te automatiseren, of om een langdurige maar eenmalige taak te verrichten. Bron Wikipedia

Server-side scripting

Server-side script is een script dat niet door de browser, maar door de webserver wordt uitgevoerd. Deze voert de handelingen uit die in het script zijn beschreven, waaronder bijvoorbeeld het aanroepen van een database, en stelt aan de hand hiervan een HTML-bestand samen. Dit bestand wordt vervolgens naar de client (de browser van de websitebezoeker) gestuurd. De client ziet dus nooit het server-side script. En dat is maar goed ook, omdat dit cruciale informatie kan bevatten, zoals database-wachtwoorden e.d. Bron Wikipedia

Structuur

In tegenstelling tot de traditionele structuur van boeken, met een inhoudsopgave, verschillende indexen, een hoofdstukindeling en dergelijke, worden websites over het algemeen minder lineair vormgegeven. Daarbij wordt gebruikgemaakt van diverse menu’s, zoekfuncties en soms ook inlogfuncties om delen van de inhoud af te schermen van het grote publiek. Een manier om oriëntatiemogelijkheden in een website te bieden is de zogenaamde broodkruimelnavigatie, waarbij het door de gebruiker gekozen pad in de boomstructuur van de website op elke pagina is aangegeven. Bron Wikipedia

Vrije software

Vrije software is software die aan gebruikers bepaalde rechten ten aanzien van het bestuderen, wijzigen en opnieuw distribueren van de broncode toekent. Een groot deel van de vrije software wordt tegenwoordig verspreid onder de GNU General Public License (GPL). Bron Wikipedia

Webbrowser

Een webbrowser (ook wel (internet)browser genoemd) is een computerprogramma om webpagina‘s te bekijken. Populaire browsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Opera. Bron Wikipedia

Weblog

Een weblog of blog is een persoonlijk dagboek op een website dat regelmatig, soms meermalen per dag, wordt bijgehouden. Meestal gaat het om teksten die in omgekeerd (nieuwste bovenaan) chronologische volgorde verschijnen. De auteur, ook blogger genoemd, biedt in feite een logboek van informatie die hij wil meedelen aan zijn publiek, de bezoekers van zijn weblog. Meestal gaat het om tekst, maar soms ook foto’s (een fotoblog), video (vlog) of audio (podcast). Weblogs bieden hun lezers vaak de mogelijkheid om – al dan niet anoniem – reacties onder de berichten te plaatsen.

Het is het persoonlijke of juist het gespecialiseerde karakter dat weblogs interessant maakt voor bezoekers. Bron Wikipedia

Webdesign

Webdesign is in eerste instantie het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien. Omdat deze twee onderdelen regelmatig niet door dezelfde persoon worden uitgevoerd, kan ook een verdeling worden gemaakt tussen webdesign, dat zich voornamelijk richt op de front-end van websites, en webdevelopment (webontwikkeling) wat zich op de backend, of technische realisatie ervan richt. Webdesign vertoont gelijkenissen met het grafisch ontwerpen van traditioneel drukwerk, maar er zijn opvallende verschillen. Zo kunnen video en audio deel uitmaken van webdesign en verloopt de interactie met de bezoekers anders. Bron Wikipedia

Webdevelopment

Webdevelopment is een verzamelnaam die wordt gebruikt voor alles wat met het realiseren van een website te maken heeft. Hieronder wordt onder andere verstaan: webdesign, client-side en server-sideprogrammeren en beheer van webservers. Bron Wikipedia

Webhosting

Webhosting is een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. Om snelheid en veiligheid te garanderen en ervoor zorg te dragen dat een webpagina of een website altijd beschikbaar is, worden deze opgeslagen bij een hostingbedrijfBron Wikipedia

Webpagina

Een webpagina is een pagina op het world wide web. Webpagina’s bestaan uit HTML-code en zijn bedoeld om met een webbrowser bekeken te worden. De browser zet de broncode om naar een leesbare pagina. Door hyperlinks in de HTML-code kan eenvoudig van de ene pagina naar de andere worden genavigeerd, een bezigheid die ook wel surfen op het internet wordt genoemd. Bron Wikipedia

Website

Een website is een verzameling samenhangende webpagina‘s met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video’s, die opgeslagen worden of in het gebruikte jargon ‘gehost‘ (= letterlijk: ‘geherbergd, onderdak geboden’) worden. De website is vervolgens op een of meer webservers gezet en is (meestal) opvraagbaar gemaakt via internet. Het woorddeel web in websiteverwijst naar het wereldwijd web en het Engelse site betekent plek. Een website wordt ook wel aangeduid met het Engelstalige leenwoord site, dat in het Nederlands is aanvaard. Tevens bestaan er de Nederlandse woorden weblocatie of webstek voor. Deze woorden worden echter niet vaak gebruikt.

Websites zien er niet op iedere computer en in iedere browser identiek uit. HTML wordt door elke computer/browser afzonderlijk geïnterpreteerd en weergegeven. Een webdesigner dient daarom rekening te houden met deze pluriforme weergave, en zal derhalve streven naar een crossbrowser opmaak om dit zo veel mogelijk in de hand te houden.

Een website wordt vaak beheerd met een online content management systeem (CMS). Een dergelijk systeem geeft de gebruiker de gelegenheid om op een simpele manier (zonder direct in HTML te programmeren) een website bij te houden. Een CMS bestaat meestal uit een zogenaamd managementgedeelte of administratiegedeelte, waar een gebruiker via een gebruikers- of inlognaam en wachtwoord kan inloggen. Vervolgens kan de gebruiker, afhankelijk van het toegangsniveau, nieuwe pagina’s aanmaken, afbeeldingen uploaden, forumdiscussies beheren etc. Bron Wikipedia

Website Structuur

In tegenstelling tot de traditionele structuur van boeken, met een inhoudsopgave, verschillende indexen, een hoofdstukindeling en dergelijke, worden websites over het algemeen minder lineair vormgegeven. Daarbij wordt gebruikgemaakt van diverse menu’s, zoekfuncties en soms ook inlogfuncties om delen van de inhoud af te schermen van het grote publiek. Een manier om oriëntatiemogelijkheden in een website te bieden is de zogenaamde broodkruimelnavigatie, waarbij het door de gebruiker gekozen pad in de boomstructuur van de website op elke pagina is aangegeven. Bron Wikipedia

WordPress

WordPress is het meest gebruikte contentmanagementsysteem. WordPress maakt gebruik van de programmeertaal PHP. Alle content wordt opgeslagen in een MySQL-database. Per WordPress-installatie is één weblog te beheren. Voor een meervoudige installatie is WordPress Multi User (WPMU) beschikbaar. WordPress is een contentmanagementsysteem (CMS) waardoor de gebruiker op een relatief eenvoudige wijze de inhoud (content) kan wijzigen en/of aanvullen zonder dat daar technische kennis voor vereist is. Bron Wikipedia

WordPress Templates

WordPress heeft de mogelijkheid om meerdere templates te installeren en tussen deze te wisselen. Templates zorgen ervoor dat het uiterlijk en de functionaliteit van WordPress wordt veranderd. Bron Wikipedia

WordPress Plug-ins

Een van WordPress’ populairste mogelijkheden is de rijke aanwezigheid van plug-ins. Deze stellen de gebruikers en ontwikkelaars in staat om nieuwe mogelijkheden toe te voegen aan WordPress. Er zijn anno 2014 meer dan 28.000 plug-ins in de WordPress.org-database. Bron Wikipedia

WordPress Widgets

Widgets zijn kleine functionaliteiten die gebruikers op hun website-sidebar en -footer kunnen zetten door middel van een drag-and-drop-systeem. Widgets kunnen een slideshow, een zoekbalk, een blogarchief of inschrijfformulier voor een nieuwsbrief etc. bevatten. Bron Wikipedia

World Wide Web

Het wereldwijde web (www), ook wel met de Engelse term “world wide web” aangeduid, maar meestal kortweg het web, houdt in:

  • een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van allerhande documenten en computertoepassingen;
  • de verzameling documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet worden aangeboden. Bron Wikipedia

Webserver

Een webserver is een programma dat via een netwerk HTTP-verzoeken ontvangt en documenten naar de gebruiker stuurt. In het dagelijks spraakgebruik ook wel de hele computer die de betreffende software uitvoert als webserver aangeduid. Bron Wikipedia

Zoekmachine

Een zoekmachine is een computerprogramma waarmee men informatie kan zoeken in een bepaalde collectie; dit kan een bibliotheek, het internet, of een persoonlijke verzameling zijn.

In tegenstelling tot startpagina’s of webgidsen is er geen of zeer weinig menselijke tussenkomst nodig; het bezoeken van de webpagina’s en het sorteren van de rangschikkingen gebeurt met behulp van een algoritme.

Google is wereldwijd de meest gebruikte zoekmachine, andere populaire zoekmachines zijn Yahoo!, Bing en Baidu.

Zoekmachines indexeren webpagina’s geautomatiseerd door middel van robots/spiders. Dit zijn programma’s die webpagina’s downloaden en vervolgens nuttige informatie verzamelen van de pagina, zoals woorden en verwijzingen. De links worden weer aan de spider als input gegeven om weer gedownload te worden. De gevonden woorden worden opgeslagen in een gigantische database. Bron Wikipedia

Zoekmachine Adverteren

Onder Search Engine Advertising wordt het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten verstaan. De advertentie wordt vertoond als een zoekmachinegebruiker een aan de advertentie gekoppeld woord of woordgroep intypt. De adverteerder betaalt alleen voor de zoekmachinegebruikers die op een van zijn advertenties klikken. De advertenties verwijzen naar een webpagina van de adverteerder.

Bij Search Engine Advertising kunnen drie doelstellingen worden onderscheiden. Ten eerste zo veel mogelijk vertoningen (bereik) genereren, ten tweede zo veel mogelijk clicks realiseren en tot slot zo veel mogelijk conversies realiseren. Een conversie kan bijvoorbeeld bestaan uit een informatieaanvraag, een aanmelding of een aankoop. Elke doelstelling heeft zijn eigen strategie.

In Nederland zijn twee aanbieders van advertenties bij zoekmachines: Google AdWords en Yahoo! Search. Bron Wikipedia

Zoekmachine Marketing

Zoekmachinemarketing, ook wel bekend onder de Engelse term Search Engine Marketing is het specialisme dat webpagina’s vindbaar maakt bij zoekdiensten. Dat wil zeggen dat een webpagina op een prominente plaats bij de zoekresultaten van een zoekmachine komen te staan als een zoekmachinegebruiker een voor die webpagina relevante zoekterm intypt zodat de webpagina beter gevonden kan worden.

Search Engine Marketing kan worden verdeeld in twee deelgebieden: Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA). Bron Wikipedia

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachineoptimalisatie (Engels: search engine optimization of SEO) is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinatie(s) c.q. zoekterm(en). Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachineadverteren.

In het algemeen geldt dat zoekmachineoptimalisatie een drietal analysegebieden beslaat:

  1. Optimalisatie van OnPage-/OnSite-factoren (de structuur, inhoud en techniek op een website)
  2. Maximalisatie van externe backlinks (ook wel link building genoemd)
  3. Trefwoordanalyse (het ontdekken van interessante trefwoorden, het bepalen van het zoekvolume op die trefwoorden en het analyseren van de hoeveelheid, kwaliteit en autoriteit van concurrerende pagina’s voor die trefwoorden). Bron Wikipedia

 

Share